Pravidla bydlení Feng Shui

Pokud jste se rozhodli postavit svůj dům po vzoru tradičního čínského učení Feng Shui, tak je potřebné, abyste znali základy, které se týkají půdorysu, rozložení místností, proporcionality a celkového vzhledu domu. Seznamte se tedy se základními pravidly, které vám pomohou k vytvoření domácnosti, která bude splňovat veškerá pravidla bydlení Feng Shui.

První významné pravidlo se týká půdorysu. Ten by měl být rozhodně pravidelný, optimální volbou je půdorys tvaru obdélníku anebo čtverce. S atypickým půdorysem by se vám jen stěží podařilo vytvořit harmonickou domácnost. Nevhodné jsou i v poslední době moderní půdorysy do písmena L.

Proporcionalita je také velmi důležitá. Velikost domu by totiž měla být vždy přizpůsobená tomu, kolik osob v domě žije. Pokud by v malém domě žilo hodně osob, mohlo by docházet k pocitům nepřehlednosti, dokonce až ke ztrátě soukromí. Vytvořilo by se velmi stresující a nepříjemné prostředí. Naopak veliký dům s malým počtem obyvatel může vést k pocitu odcizení a k nejrůznějším psychickým problémům.

Další velmi důležitou kapitolou je právě rozmístění místností. Feng Shui interiéry by měly být vytvořené s ohledem na funkčnost a samozřejmě také na požadavky obyvatel domu. V otázce rozmístění místností hrají velmi důležitou roli světové strany. Na sever by měly být umístěné místnosti technického a užitkového rázu, jako ložnice, koupelny, prádelny anebo třeba spíže. Naopak k jihu je dobré orientovat místnosti, které spadají do hlavní obytné zóny. Pracovny, kuchyně a dětské pokoje v bytě podle Feng Shui bychom měli směrovat na východ nebo na západ.

Spousta lidí zapomíná, že důležitou roli hraje i prostor před domem, který se nazývá Ming Tang. Právě zde se shromažďuje energie. Tento prostor by měl být čistý, upravený a měl by lákat ke vstupu. Vytvořit tedy krásný a harmonický dům po vzoru Feng Šuej není náročné, stačí pouze vědět, jak na to.