Podmínky používání

Vítáme Vás na stránkách Homepix.cz. Nacházíte se na stránce podmínek užívání, které představují právně závaznou dohodu mezi Homepix.cz a uživateli této stránky. Je důležité, abyste si podmínky pozorně přečetli a porozuměli všem bodům. Používáním stránky Homepix.cz souhlasíte s tím, že jste vázáni dodržovat všechny body této smlouvy. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, prosím nepoužívejte Homepix.cz stránky, ani žádné jiné služby a informace, které jsou na Homepix.cz napojeny. Vezměte prosím na vědomí, že tato dohoda obsahuje zřeknutí se omezení odpovědnosti, ktere by se na Vás mohou vztahovat.

1. Obecné

 • 1.1. Provozovatelem internetového portálu www.homepix.cz (dále také "portál") je společnost Bitforce, s.r.o. se sídlem Jeruzalémská 962/3, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl C složka 227820.
 • 1.2. Nařízení stanoví pravidla pro používání ze strany uživatelů služby Homepix.cz. Nařízení jsou závazné pro každého uživatele portálu.
 • 1.3. Předpisy jsou k dispozici uživatelům bezplatně a bez přerušení na internetových stránkách Homepix.cz takovým způsobem, že jejich prohlížení, tisk a uložení na disk je možné kdykoliv.
 • 1.4. Používáním Homepix.cz, potvrzujete, že jste si přečetli tyto smluvní podmínky, souhlasíte s nimi a souhlasíte s tím, že je budete dodržovat.
 • 1.5. Homepix si vyhrazuje právo podmínky používání kdykoliv měnit. Jejich nové znění vstoupí v platnost zveřejněním na internetových stránkách.
 • 1.6. V rozsahu, v jakém si vzájemně neodporují, se ustanovení těchto podmínek vztahují rovněž na následující dokumenty, upravující některé aspekty vztahu mezi provozovatelem a uživatelem a/nebo obchodníkem, a tvořící obsah vzájemných smluvních ujednání, za podmínek těmito dokumenty stanovených:
  • Všeobecné obchodní podmínky Homepix.cz pro obchodníky
 • 1.7. Výklad pojmů
  • 1.7.1. E-shop – internetový obchod, provozovaný obchodníkem pod vlastní doménou, propojený se stránkami Homepixu prostřednictvím XML kódu
  • 1.7.2. Homepix – internetový portál Homepix.cz, dostupný pod www.Homepix.cz
  • 1.7.3. Nabídka – nabídka jednotlivého zboží, nabízeného obchodníkem na stránkách jeho E-shopu, umístěná na stránky Homepixu není návrhem na uzavření kupní smlouvy
  • 1.7.4. Kupní smlouva – kupní smlouva uzavřená prostřednictvím Homepixu mezi uživatelem a obchodníkem
  • 1.7.5. Obchodník – provozovatel E-shopu registrovaný u Homepixu, vystavující nabídky zboží, dostupného prostřednictvím svého E-shopu, na stránkách Homepixu
  • 1.7.6. Podmínky – tyto podmínky užívání internetového portálu Homepix.cz, dostupné na http://www.homepix.cz/i/podminky-pouzivani/
  • 1.7.7. Provozovatel – provozovatel Homepixu, společnost Bitforce, s.r.o. se sídlem Jeruzalémská 962/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 03178927, DIČ CZ03178927
  • 1.7.8. Uživatel – uživatel internetu, přistupující na stránky Homepixu za účelem prohlížení nabídek zboží, uzavírání kupních smluv s obchodníky a zadávání komentářů a hodnocení zboží a služeb obchodníků
  • 1.7.9. Zboží – předmět nebo služba, nabízené obchodníkem prostřednictvím jeho Eshopu, jehož nabídka je prostřednictvím XML kódu importována na Homepix.
 • 1.8. Nedílnou součástí těchto Podmínek jsou Zásady ochrany osobních údajů a používání cookies.

2. Obecné podmínky použití

 • 2.1. Homepix.cz neprodává, není součástí transakce, pouze poskytuje informace, poskytnuté obchody, na jejich obchodní nabídky.
 • 2.2. Uživatel může použít službu prostřednictvím zařízení, které komunikují s internetem (počítač, telefon), jen pomocí příslušného webového prohlížeče. Homepix stanoví, že pro všechny funkce portálu vyžaduje povolení ukládání souborů cookies, prohlížeč musí mít zapnutý Javascript a povolené používání SSL certifikátu pro bezpečný přenos dat.
 • 2.3. Homepix.cz se snaží vynaložit veškeré úsilí, aby zajistilo, že údaje, obchody prezentovány na těchto stránkách, byly v souladu se současnými fakty, což však nejde zcela zaručit. Za účelem kontroly správnosti ceny, popisu a dostupnosti zboží, byste měli navštívit webovou stránku obchodu, ze kterého je nabídka. V případě jakýchkoliv pochybností kontaktujte přímo obchod, ze kterého je nabídka. Homepix.cz není zodpovědný za případné rozdíly na ceně nebo popisu zboží, mezi informacemi prezentovanými na těchto stránkách a webových stránkách obchodu.
 • 2.4. Homepix.cz umožňuje uživateli:
  • a. získat informace o zboží, které nabízejí obchody publikované na stránkách
  • b. Přesměrování na webové stránky obchodů publikovaných na Homepix.cz
  • c. Prohlížet a sdílet inspirace
  • d. Přidávat vlastní alba inspirací na stránku
  • e. Komentovat na tomto webu
 • 2.5. Prodejní transakce mezi vámi a obchodem jsou prováděny za podmínek stanovených obchodem a obecně platnými právními předpisy. Homepix nenese odpovědnost za obsah nabídek předložených obchody, stejně jako průběh transakcí, zejména neodpovídá za:
  • za shodu dohody s obsahem informací prezentovaných na těchto stránkách
  • za vyhotovení objednávky v obchodě
  • za reklamaci, záruku, její nesplnění nebo obchodem nesprávné plnění závazků a povinností vyplývajících ze smlouvy o prodeji zboží, nebo ze zákona
  • za kvalitu, bezpečnost, legálnost zboží, jakož i přesnost a spolehlivost popisu uvedeného na webu obchody
 • 2.6. Pokud dostaneme oficiální oznámení nebo spolehlivé informace o protiprávní povaze obsahu zadaného uživatelem nebo obchodem na stránku Homepix.cz, Homepix okamžitě upozorní uživatele, nebo obchod a zamezí přístupu k takovému obsahu.

3. Registrace a uživatelský účet

 • 3.1. Registrace, zřízení a provoz účtu uživatele služby je zdarma.
 • 3.2. K registrace uživatele dochází vyplněním a odesláním pravdivě vyplněného registračního Homepix formuláře, který je umístěn na: www.homepix.cz/auth/register nebo přes Facebook login na stránce www.homepix.cz/auth/login.
 • 3.3. Homepix.cz je určen pro osoby starší 12 let. Souhlasem s podmínkami uživatel potvrzuje, že dosáhl věku více než 12 let.
 • 3.4. Uživatel je povinen vyplnit formulář pravdivě. Pokud poskytne nepravdivé údaje, Homepix.cz si vyhrazuje právo odmítnout registraci, nebo - v případě zjištění, že údaje jsou nepravdivé, po registraci - právo účet uživatele zablokovat a zrušit registraci na stránkách. O tom, jaké jsou důvody zamítnutí registrace nebo zablokování účtu bude uživatel informován e-mailem.
 • 3.5. Portál Vám umožnuje aktualizovat údaje, které jste zadali při registraci. Změny a aktualizace je možné provést v profilu, po přihlášení do svého Homepix účtu.
 • 3.6. Vyplněný Homepix registrační formulář se považuje za celek jestliže:
  • uživatel vyplní všechny povinné údaje
  • uživatel akceptuje podmínky užívání
 • 3.7. Zakazuje se sdílet svůj účet třetí osobě nebo použít ho jménem jiných uživatelů.
 • 3.8. Uživatel může ukončit tuto smlouvu o poskytování elektronických služeb z Homepix.cz, na vlastní žádost - prostřednictvím e-mailu.
 • 3.9. Homepix může vypovědět smlouvu o poskytování služeb v důsledku:
  • V případě, že uživatel poskytne nepřesné údaje, zejména e-mailovou adresu, přes kterou není možné s uživatelem komunikovat
  • likvidace stránky
 • 3.10. V případě, že uživatel poruší podmínky používání Homepix uživatelského účtu, může být blokován.

4. Příspěvky uživatelů

 • 4.1. V rámci portálu je uživatelům k dispozici možnost přidávání komentářů písemnou formou. Komentář je jakákoliv informace, kterou uživatel přidá do části vyhrazené nato (komentáře k službám, produktům, článkem, resp. K fotkám ve vlastních sbírkách).
 • 4.2. Komentáře jsou subjektivní názory uživatelů, Homepix.cz nenese žádnou zodpovědnost za jejich obsah.
 • 4.3. Komentář by měl být napsán jasným a srozumitelným způsobem. Nesmí obsahovat:
  • a. vulgarismy obscénní nebo pornografický obsah, podněcování k nenávisti, rasismu, xenofobii a konfliktům mezi národy
  • b. adresy webových stránek
  • c. reklamní obsah
  • d. kontaktní informace uživatele, nebo jiných uživatelů, hlavně: jméno, bydliště, telefonní číslo, e-mail
  • e. obsah, který podkopává vlastní důvěryhodnost, stejně jako důvěryhodnost dalších uživatelů a je hlavně zaměřen na vytváření pozitivního obrazu společnosti na úkor jiných.
 • 4.4. Umístění uživatelského komentáře vede k prohlášení, že jeho tvrzení neporušují pravidla stránky, platné zákony a práva třetích osob. Uživatel je plně odpovědný za ním přidány komentáře na portálu Homepix.cz
 • 4.5. Homepix neupravuje komentáře uživatelů.

5. Pravidla týkající se technického přerušení v poskytování služeb

 • 5.1. Homepix vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil řádné a nepřetržité provozování portálu. Přesto může někdy dojít k selhání, nebo chybě způsobené problémům s hardwarem nebo softwarem. V každém případě se Homepix snaží co nejvíce snížit negativní dopady technických problémů.
 • 5.2. Abychom mohli rozvíjet služby a minimalizovat riziko technických problémů, využíváme periodické technické přestávky, během nichž se do systému zavádí změny. Homepix zaručuje, že technické přestávky nebudou obtěžovat uživatele a budou plánované, pokud je to možné, na noční hodiny.

6. Stížnosti

 • 6.1. Můžete nahlásit stížnosti na služby poskytované Homepix.cz.
 • 6.2. Stížnosti lze podat písemně doporučeným dopisem na adresu Senovážné naměstí 23, 110 00 Praha 1, nebo zasláním e-mailu na: info@homepix.cz.
 • 6.3. Stížnost by měla obsahovat informace o zasílateli (jméno, adresa, e-mail) a popis události, která stížnost způsobila.
 • 6.4. Stížnost bude vyřízena do 14 dnů od data přijetí oznámení Homepix-em.
 • 6.5. Homepix stanoví, že stížnosti týkající se kvality nebo vady zboží zakoupeného v obchodě nebo nesprávného plnění či neplnění smlouvy by měly být adresovány přímo do obchodu, ze kterého výrobek pochází. Homepix tyto stížnosti nebude řešit.

7. Nahrávání obsahu

 • 7.1. Homepix umožňuje registrovaným uživatelům nahrávání obsahu, fotografií.
 • 7.2. Fotografie může uživatel nahrávat do portfolií nebo alb inspirací ve svém profilu, resp. do sekce "Poradna".
 • 7.3. Homepix se zbavuje jakékoliv odpovědnosti za nahrávání fotek uživateli, kteří na ně nemají autorská práva.
 • 7.4. Registrovaný uživatel prohlašuje, že je nositelem všech autorských, majetkových a jiných licenčních práv a je oprávněn ke vkládání fotografií. Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn vkládat na portál Homepix, fotografie, u kterých není nositelem výše uvedených práv.
 • 7.5. Fotografie ani jejich obsah nesmí porušovat práva a oprávněné zájmy třetích osob. Také nesmí porušovat dobré mravy a právní řád České republiky.
 • 7.6. Registrovaný uživatel se zavazuje nahradit veškeré škody, plnění, poplatky a náklady, které by provozovateli portálu v souvislosti s porušením prohlášení a povinností registrovaného uživatele podle tohoto ustanovení podmínek vznikly.
 • 7.7. Registrovaný uživatel bere na vědomí, že za účelem propagace portálu mohou být odkazy na fotografie a fotografie umisťovány a zobrazovány na webových stránkách, soc. sítích, portálech a prezentacích třetích stran. Rovněž fotografie mohou být sdíleny v rámci článků pro Homepix magazín.

8. Newsletter a notifikace

 • 8.1. Homepix umožnuje registrovaným uživatelem odebírání emailového newsletteru o novinkách portálu. Newsletter obsahuje informace o nových článcích z magazínu, fotkách, firmách, příspěvcích z poradny a produktech.
 • 8.2. Homepix také umožnuje odebírání emailových notifikaci vázané na účet uživatele.
 • 8.3. Vytvořením nového účtu uživatel souhlasí s příjímáním všech emailových newsletterů a notifikaci.
 • 8.4. V případě, že uživatel nechce dál emailové notifikace a newsletter dále odebírat nebo je chce odebírat v omezeném množství, může si v nastavení svého účtu upravit parametry odebíraných podle svých preferencí.

V Praze 1.12.2014