Světlá luxusní ložnice

Nejvýraznějším prvkem ložnice je čelo postele protažené až na strop navazující na barevný pruh procházející místností. Variantním a nakonec realizovaným řešením provedení ložnice je postel ze světlejší dýhy s čelem protaženým  přes celou šířku místnosti. Kamenný obklad na stěně za postelí je nasvícen nástěnnými svítidly. Oproti prvnímu návrhu je zde použita světlejší dlažba v krémovém odstínu. Specifický prvek postele je nerezový lem na boku.