Rekonstrukce jádra a kuchyně v panelovém domě

Vzhledem k omezeným finančním prostředkům chtěl investor zrekonstruovat jádro a prostor kuchyně s jídelnou bez změn dispozice. Dalším požadavkem byl dostatek úložného prostoru v kuchyni a zachování volně stojící lednice. Spižírna byla tvořena panelovou příčkou, kterou jsme zbourali a nahradili nábytkovou spižírnou, která navazuje na vysoké skříně kuchyňské linky. Vzhledem k vysokým požadavkům majitelky na úložné prostory jsme navrhli úzkou protilinku tak, aby umožnila pohodlný průchod a práci v kuchyni. U obkladů vybraných investorem jsme díky variantním řešením ve vizualizaci dospěli k této variantě jako finální. Místo na pračku, kterou chtěl investor umístit v koupelně, jsme získali použitím zkosené vany. Protože je prostor wc ještě menší než prostor koupelny, zvolili jsme více bílých obkladů. Standartním řešením je použití závěsného wc.