Byt Praha 125 m2

Typ: architekt. studie interieru bytu
Stav: realizováno
Užitná plocha: 125 m2
Architektonická studie: 2013