Rodinný dům v Olešku

Dům v Olešku u Prahy. Myšlenka jednoduchého kompaktního domu otevřeného do zahrady, směrem ke slunci a introvertního směrem k severu. Příjezd i vstup do domu je od východu, venkovní obytná terasa je do zahrady. U domu je přistavena hmota garáže clonící terasu od ulice a vytvářející také dvůr před vstupem. Jižní fasáda je obrazovkou oken a kamenných obrazů lemovaných dřevěnými rámy. Trochu japonská inspirace. Boky a zadní fasáda domu mají jen okenní otvory. Jsou řešeny jako kombinace fixního zasklení a otvíravých čtverců střídavě umístěných vedle sebe či nad sebou – tak, jak vyžaduje místnost, kterou prosvětlují. Veliké schodišťové okno otvírá interiér domu okolním polím a lukám. Kolem domu je měkká vlna betonové římsy spojující linii garáže se strohým domem, zastřešuje vstupní prostor dvora a zároveň hlavní obytnou terasu.