Rodinný dům v Černolicích

Rodinný dům se nachází v nově urbanizované lokalitě poblíž Prahy - s fascinujícím výhledem na zalesněné hřebeny nad Vltavou. Lokalita má vzhledem k stávajícímu prostředí přísná a velmi omezující regulativa, jež určují typ střechy, charakter novostaveb či maximální zastavěnost a odstupy na pozemku. Dům vychází z principu příměstských vil konce minulého století, zohledňuje standard a životní styl klienta, který žádal konzervativní a neexperimentující řešení odpovídající jeho povolání a spíše nenápadné representaci. Koncepcí je solitérní - introvertní objekt ve tvaru květiny či kotouče pily. Dispozice jsou kompaktní, jde o osově symetrickou kompozici s centrálním prostorem uvnitř, čtyřmi pokoji a vždy dvěma terasami s výhledem ven. Obloukové části domu jsou v kontrastu s pevnými plochami, člení hmotu domu a vytvářejí intimní zákoutí kolem jeho obvodu. Dům je postaven v klasických technologiích, interiér je řešen v masivních tradičních materiálech.