RD Hostivař

Jednoduchý rodinný dům svým řešením reaguje na poměrně omezující podmínky pozemku a mění jeho negativa na pozitiva. Pozemek je malý, úzký a výrazně svažitý. Horní hranou sousedí s rušnou komunikací a dole na pozemek navazuje potok a za ním les. Dům byl tedy navržen třípodlažní podélný s osou pozemku, uzavřený k sousedovi a do ulice a výrazně otevřený směrem k lesu. Úroveň zahrady a obytného patra je oproti ulici snížená o výšku celého podlaží a tím je odstíněna od hluku a pohledů. Hlavním motivem exteriéru je otevření jižní fasády a její prolomení, kterým bylo dosaženo efektivního stínění. V interiéru jsou to obytný prostor přes celé spodní patro a schodišťový prostor ukončený velkým světlíkem, který zajímavě osvětluje uzavřený vnitřní komunikační prostor.


Autor fotografií: Jiří Ernest

V Magazínu na www.homepix.cz/magazin/rodinny-dum-v-kostce/1002124