Přestavba a interiér bytu, Kunovice

Zadáním projektu byla přestavba jednogeneračního domu na dvougenerační a následné řešení interiéru jednoho ze vzniklých bytů. Přáním investorů - mladého manželského páru - bylo použití přírodní materiály a vzdušnost celého prostoru. V interiéru byly použity světlé barvy, dřevo, hliněné omítky. Pracovní deska v kuchyni je z přírodního kamene. Byly odkryty kleštiny krovu odstraněním sádrokartonových podhledů.