Návrh rekonstrukce bytového domu Praha - Vinohrady

Návrh rekonstrukce bytového domu představoval kompletní změnu dispozic bytů, aby vyhovovaly dnešním standardům a cílovým skupinám nájemního bydlení. Společné prostory domu a fasády byly rekonstruovány se záměrem maximálního zachování autentického vzhledu domu.

V domě se nachází 8 bytů, jedna obchodní jednotka, kancelář a ateliér s přímým propojením na dvorek.