JABLOŇOVCE

Rekonštrukcia Jabloňovce -vychádzame z požiadavky investora rešpektovať súčasný charakter vidieckeho domu. Hmota prístavby preto kopíruje pôvodný dom, rozširovanie domu sa nesie v tradičnom duchu – dom sa rozširuje do zadu na pozemok v pôdorysnej línií pôvodného domu. Do tradičného tvaroslovia vkladáme moderný interiér s výraznou plochou zasklenia a drevenými okenicami.

Realizácia: 2013/11