Podkroví rodinného domu

Požadavkem investora bylo v podkroví rodinného domu navrhnout plnohodnotnou pracovnu a hostinský resp. „zašívací“ pokoj.