Vzorový byt Rezidence Sochorova

Interiér vzorového bytu v Rezidenci Sochorova Brno. Byt slouží jako ukázkový prostor pro zájemce o koupi jiných bytů v tomto bytovém projektu. Velký důraz kladen na vysokou finanční efektivitu navrženého řešení. Interiér je koláží dostupných výrobků Ikea a atypů dodaných ateliérem Hiconcept.