Dětský pokoj II.

Úkolem bylo vytvořit pokoj pro chlapce na rozhraní dětství a teenegerského věku (12 let), tak aby jeho styl nebylo potřeba dospíváním chlapce v nejbližších letech měnit. Barevné schéma jsme zvolili s nádechem do šedé, vzhledem k tomu, že je již kladen větší důraz na to být „IN“. Dominantou pokoje je obraz luxusního vozu, který symbolizuje období samostatnosti a revoluce vlastního názoru. Pokoj tedy musí splňovat potřeby pro učení, relaxaci, ale zároveň už musí být vytvořen prostor pro setkávání s přáteli a musí být brán ohled na časné používání moderní techníky.