Rodinný dům nad Vltavou

Dům tvoří 3 rovnoběžné nosné zdi orientované v podélném směru pozemku kolmo na svah. Zadání: Parcela se nachází na západním svahu údolí řeky Vltavy. Velkou hodnotou místa je právě krásný výhled na údolí. Pozemek samotný je v horní části v relativně mírném spádu, který se v polovině mění na prudký svah. Okolní zástavba je směsicí prvorepublikové chatové kolonie, která je postupně nahrazována rodinnými domy, maloměstské zástavby z 2. poloviny 19. století a industriální zástavby drobných továren a provozoven. Na pozemku původně stála malá chata z 50-tých let ve velmi špatném technickém stavu. Regulace ukládala investorovi zastavět pozemek maximálně z 18% a byla předepsána sklonitá střecha tj. nepřípustná byla střecha plochá. Klient přišel s jasným požadavkem jednopodlažnosti a bezbariérovosti domu. To znamenalo jít až na hranici povoleného zastavění pozemku. Standard byl určen pro bydlení rodiny se třemi dětmi. Jednak proto, že si podstatnou část stavby zajišťoval investor sám, a také z důvodů omezených finančních prostředků bylo předem rozhodnuto o dvouetapovitosti stavby. Popis stavby: Dům tvoří 3 rovnoběžné nosné zdi orientované v podélném směru pozemku kolmo na svah. Místnosti tvoří prostory mezi těmito zdmi předělené lehkými příčkami a výplněmi. Dům je v podélném směru prodyšný a transparentní, spojuje užitnou západní část pozemku se svažitou východní s výhledem do údolí. V příčném směru parcely, k sousedním pozemkům je naopak uzavřený. Vzájemný posun obou traktů vůči sobě vytváří prostor pro dvě terasy. To umožňuje vzájemně propojit vnitřní a venkovní prostory. Dům je funkčně rozdělen do dvou traktů. Levý – vstupní trakt je jednoprostorový obytný prostor s kuchyní, jídelnou s uprostřed vestavěným zázemím a venkovní letní jídelnou. Zároveň byl navržen i realizován jako první etapa stavby schopná samostatného provozu. Pravý – ložnicový trakt má ložnicí rodičů s navazující terasou, dva dětské pokoje a koupelnu. Posazením domu těžištěm na lom svahu vznikla pod přední částí obyt. prostoru místnost určená jako pracovna nebo pokoj pro hosty. Vedle pod terasou je otevřená krytá místnost – sala terena. Střecha byla regulací předepsaná jako sklonitá. Tvar střechy je navržen tak, aby využil potenciálu tvarování svahu. Nejprve sleduje pětiprocentní sklon mírné části svahu, v těžišti se lomí a jde ve stejném sklonu proti příkrému sklonu svahu. Konstrukce: Konstrukčně je dům tvořen třemi rovnoběžnými nosnými zdmi z porothermu. Na nich jsou uloženy příčně dřevné stropní trámy ve spádu střechy. Jako zákop jsou použity OSB desky. Střešní plášť je řešen jako klasická obrácená plochá střecha s přidanou tepelnou izolací pod hydroizolací. Na povrchu střechy je násyp z kačírku, v budoucnu se však počítá se zelenou střechou. Podlahy jsou prkenné dřevěné, výplně dřevěné z eurooken a jsou obloženy vodovzdornou překližkou se stejnou povrchovou úpravou. Na obklad vnitřního servisního bloku je použito cetrisových desek. Dveře do zázemí jsou ocelové zasklené drátosklem. Příčky jsou jsou klasické zděné, místy obkládané. Dům je vytápěn krbovým tělesem s nuceným rozvodem teplého vzduch do všech obytných místností v kombinaci s elektrickým vytápěním. Je počítáno s rezervou pro případné zavedení plynu – prostor pro instalaci plynového kotle s komínem.