RD 2

Dům: Jednopodlažní, s ohledem na okolí a na požadavky investora. Koresponduje s charakterem parcely svým podlouhlým tvarem, který je v duchu zvýrazněn průhledem ze zádveří, skrz obytný prostor a terasu, do zahrady. Dispozice je členěna do dvou traktů, ze kterých nižší obsahuje soukromé části domu (ložnici, dětské pokoje a hlavní koupelnu). Na jednom konci je tato hmota otevřena parkovacím stáním a na druhém konci ji uzavírá domácí dílna s výhledem na polnost. Druhý trakt se od hostovského pokoje zvedá do obytné místnosti. Výška hlavního obytného prostoru graduje na rozhraní venkovního a vnitřního prostoru. Za touto hranicí se nachází polootevřená terasa. Ta je po své delší straně, stejně jako parkovací stání, zahalena do fasádního pláště, který tak celý dům sjednocuje a uzavírá požadovanou mírou intimity. Pultová střecha je navržena v souladu s místně převažujícím směrem severozápadních větrů. Situace: Rovinatý pozemek se nachází v oblasti bez okolní zástavby, poblíž zahrádkářské kolonie na okraji obce. Parcela má podélný charakter. Materiály: Konstrukce v systému two-by-four. Fasáda z vertikálně ložených hoblovaných modřínových hranolů kosodélníkového průřezu.