RD Přerov

OD FASÁDY PO KUCHYŇ - kompletní přestavba rodinného domu. Rozsáhlý projekt zahrnoval úpravu všech fasád, vč. doplnění ocelových konstrukví slunolamů a pergoly, návrhu přilehlých venkovních teras a oplocení. Samostatně jsme řešili kompletní projekt nového interiéru. Základním požadavkem investora bylo využití výrazné červené barvy v interiéru. Tento odstín jsme nakonec použili i na fasádě, takže červená barva se stala jednotícím prvkem celého návrhu. V dalším projektování jsme měli inestorovu velkou důvěru a tedy i poměrně volné ruce. Původní vilu ze sedmdesátých let jsme museli přizpůsobit novým funkčním požadavkům. Již původní velkorysou dispozici jsme se snažili ještě více otevřít, prosvětlit a zbavit jí veškerých zbytečných konstrukcí. Původní stěnu mezi kuchyní a obývacím pokojem jsme odstranili a nahradili jí skleněnou dělící příčkou. Vizuální propojení kuchyně, jídelny a obývacího pokoje jsme dále podpořili černým pásem sníženého podhledu, který prochází všemi prostory. Do jídelny jsme probourali dvě nová okna, která zároveň příjemně rozčlenila fasádu do ulice. Největší stavební úpravy probíhaly ve vstupním prostoru, kde se nám podařilo vytvořit reprezentativní předsíň s vestavěnou šatnou a velkorysou centrální halou propojující všechny části domu. Ze stávajících fasádních materiálů jsme zachovali pouze okna a stěny obložené kamenem. Původní žlutou fasádu jsme nahradili dvěma barvami a vymezili tak jednotlivé stavební hmoty. Nové pásové okno jsme probourali také v obývacím pokoji a fasády dále doplnili pozinkovanými prvky.