O nás

Jsme architektonická kancelář projektující současnou architekturu od nábytku až po urbanismus. Všechny projekty zpracováme osobně, od prvotních koncepcí, přes všechny stupně dokumentací až po kontrolu kvality provedení. Cílem naší práce je hledat a najít vždy specifické řešení, které je dané pokaždé naprosto specifickým místem, klientem i časem. Architekturu považujeme za naprosto jediněčný a velmi zodpovědný prostředek k ovlivňování okolního prostředí a života uživatele, nehledě na měřítko města nebo nábytku, interiéru nebo exteriéru, vlastníka nebo kolemjdoucího.

Nabízené služby

Rozsahem námi poskytovaných služeb jsou návrhy všech typologických druhů staveb, v měřítku od interiérů a návrhů nábytku, až po rozlehlé soubory staveb a urbanismus. Spolupráci nabízíme již od přípravy projektu, týkájící se výběru vhodného pozemku, finanční a koncepční rozvahy. Následně zabezpečujeme všechny druhy projekčních prací, počínaje studií, pokračující dokumentací k územnímu řízení a stavebnímu povolení, až po detailní dokumentace pro provádění staveb, včetně detailů pro výrobu atypických prvků stavby. Spolupracujeme dále při výběru zhotovitele stavby, provádění autorského dozoru stavby a uvedení stavby do provozu. Všechny tyto činnosti provádíme osobně a díky tomu máme plnou kontrolu a záruku nad průběhem celého projektu.

Více info

Méně info