Island house

Ondřej Bělica
7. Únor 2018

Architektonické studio  Peter Rose + Partners společně s krajinářským architektem Michael Van Valkenburgh zrealizovali rodinnou residenci uprostřed kopcovité louky, obklopené hustýmimi lesy a mořem. Obytný dům je součásti architektonického souboru, který reflektuje hodnoty přilehlé krajiny a snaží se o vymazání hranice mezi lidskými strukturami a samotnou přírodou, vnitřkem a vnějškem. Celý soubor zahrnuje hlavní obytnou rezidenci, garáž, skladovaací halu a domek pro uschování lodí. Lokalita se ze západní strany dotýká mořského pobřeží a z východu dobře chráněné mělké zátoky. 

 

Cílem tohoto projektu bylo nahrazení původního starého domu a silnice, která se táhla napříč celým polem. Architekti zvolili strategii přesunu silnice skrze smíšený les, aniž by jakkoli narušili rostoucí stromy. Cesta vstupuje do skrytého atria, které je vymezeno garáží, skladovací halou a krajem dubového lesa. Výhodou příjezdu z lesa je také to, že stromy vytváří optickou bariéru a silnice i auta zmizí z dohledu.

 

Tato změna vtiskla tomuto kousíčku světa nezaměnitelného genia loci. Posuďte sami!

 

Dům je situován v místě , kde jej z obou stran obléhá voda. Nezbytností tak je výhled i přístup k ní. To dává domu neobyčejný prožitek, a zároveň působí minimální dopad na okolní prostředí. Rodina vlastní několik lodiček, které jsou uschovány v malém soukromém přístavišti. 

Nízkopodlažní hmota vily je opatrně položena na vrcholek louky, odkud nabízí náramný pohled všude okolo. Taktéž samotný design domu je uzpůsoben tak, aby výhledy z interiéru byly co nejpůsobivější. 

 

Minimalizací dopadu na životní prostředí není myšleno jen produkce elektrické energie, redukce odpadu, uštření financí, ale především důvěrné setkání obyvatel domu s okolní krajinou. Mluvíme-li o jákesi trvalé udžitelnosti, výchozím bodem je uvědomění si sounáležitosti s přírodou a budování společné symbiózy. 

Veškeré zemské elementy jsou v domě vítány! Sedíte-li na této kryté terase s vyhlídkou, zapojujete všechny vaše smysly.

Závěs vás ochrání proti prudkému slunci a funguje taky jako průmětna okolních stromů.

Interiér domu je maximálně prostorný a vzdušný. Záměrem architektů byla volba přízemního nábytku tak, aby vynikla čistá kresba dřeva, která tvoří obložení stěn. Silným motivem vnitřku je horizontála. Ta se objevuje ve všech místnostech a je většinou tvořena subtilními lamelami. 

Prostor schodiště působí monumentálním dojmem. Zejména jej tvoří stěny z vodorovných dřevěných latí, kterými dovnitř prosakuje venkovní světlo. 

Koupelna podlouhlého tvaru nabízí pro očistu obrovský prostor. Linie podhledu svým směrem vtahuje návštěvníka až do sprchového koutu.

 

V tomto případě je použita kombinace dřeva a keramiky. Bodové osvětlení dotváří náladu, za kterou se budete každý večer rádi vracet.