Rodinný dům ve Veliši

Rozsáhlý pozemek s tradičním okolí venkovského charakteru. Základní koncepcí domu je sestava dvou archetypálních domů vesnické siluety – kompaktní tvar, sedlová střecha 45°, pravidelné okenní otvory - které tvoří dvojici objemů, jež se navzájem doplňují i jsou vůči sobě v kontrastu. Tuto dvojici doplňuje přístavek garáže podobného charakteru – lehké otevřené konstrukce, s mírným sklonem střechy – doplněk k masivní dvojici. Koncepce obsažená v dětské kresbě domu - maximální jednoduchost, přírodní naivita, prostota. Obývací prostor je osvětlen ze všech čtyř světových stran. Výše uvedené řešení vytváří otevřenou - členitou formu domu. Dům je umístěn v pocitovém těžišti pozemku – je z něj vidět na věž kostela, lze z něj přehlédnout sad, je z něj vidět na blízkou historickou rozhlednu.

Více info
Méně info
Místo:
Veliš u Jičína

Další fotky v projektu Rodinný dům ve Veliši (9 fotek):