Vila Atrium

Ondřej Bělica
8. Duben 2017

Jednopodlažní vila navržena ateliérem Fandament Architects se nachází v Moravskoslezském kraji, v místě určeném k solitérní obytné zástavbě.  Pozemek je orientován ve směru východ-západ. Základem konceptu bylo přání investora k dosažení maximálního soukromí uvnitř domu i vlastního venkovního prostoru. Tvar objektu je velmi jednoduchý - objem vnitřního atria je vsunut do obdélnikové hmoty domu jako symbióza samotného domu a přírody. Interiér je rozčleněn podle svých funkcí do čtyř částí, které jsou navzájem odděleny svým specifickým materiálem i barevností.

 

Povrchová úprava hlavního objemu vily je řešena v bílé omítce, doplněná harmonickými průřezy ve fasádě. Žluté laminátové desky, viditelné z přístupové komunikace slouží krytému parkovacímu stání a technické místnosti celku. Horizontální, jednopodlažní řešení, nabízí snadný přístup do exteriéru z celého objektu.

Dominantou vnitřní atria je více než příjemný bazén. Okolo něj se nachází terasa pokryta roštem z exotických dřevin. Přístup do tohoto prostoru je zajištěn ze všech obytných místností. Bezprostřední návaznost obývacího pokoje na terasu orientovanou do zahrady vytváří příjemné odpočinkové zákoutí.

Všimněte si odrazu vodní hladiny na konstrukci, která evokuje srůstání domu a venkovní terasy! Tento trik jednoduše dodá odpočinku pohyblivý namodralý kolorit.

Materiálová různorodost člení dům podle své provozní náplně. 

Obytný prostor domu se pozvolně rozprostírá do soukromého atria s velkým bazénem. Vlastní nádvoří plynule přechází v udržovanou zahradu a ta se následně dotýká přilehlé krajiny.

Rozčlenění hmoty vertikálními průhledy propojuje vnitřek s okolní přírodou. Tento prvek dodává podlouhlému objemu lehkost. Dům tak vstupuje do přírody, a příroda do domu...

Prostorná společenská část provozně obsahuje kuchyni, jídelnu a obývací pokoj. Toto uskupení se zároveň otevírá do atria s bazénem, které poskytuje příjemné soukromí. Materiálové řešení plně koresponduje s funkcí dané části interiéru, Spojujícím prvkem těchto různorodostí je masivní dřevěná podlaha. Výrazným prvkem je čtvercová stěna potažena žlutým nátěrem. Tento prvek dodává místnosti optimistické vzezření.

Pohled do jídelny a obývací části přesvědčivě ukazuje pohodlí, které celý dům poskytuje. Přestože jste uvnitř příbytku, zahrada i vzdálená zeleň jsou přímo před vaším nosem.

Světlo a stín! Tento základní architektonický princip je velkoryse použit při práci s fasádou. Nebojte se občas rozčlenit velké plochy. Dodáte jim tak patřičnou eleganci!

Vila Atrium je umístěna svou kratší stranou k příjezdové komunikaci, směrem od ní se táhne dále do blízkosti přilehlého lesa. Svým tvarem nijak neatakuje stávající zástavbu, naopak připravuje lokalitu k nové, moderní zástavbě.