Víkendový dům v ráji

Dominika Tesárková
23. Březen 2018

Studio Juan Ignacio Castiello Arquitectos se stalo autorem návrhu víkendového rodinného domu v Mexiku. Stavba je součástí ekologicky významného území na svahu jednoho z kopců, co obklopují jezero Chapala. Jezero zde vytváří příjemné klima po celý rok. Toto místo je považování za jedno s nejpříznivějším podnebím v celé zemi. Parcela se nachází na svažitém pozemku, orientovaném na jih, se sklonem 15%.


Autor: Juan Ignacio Castiello Arquitectos

Místo: Mexiko

Klienty se stali manželé spolu se svou rozlehlou rodinou. Jejich přáním bylo vytvoření funkčního, praktického, útulného, prostorného, vzdušného a lehce udržitelného bydlení. Dále žádali o návrh bungalovu pro děti nebo hosty a modlitební místnosti.

Jelikož se jedná o víkendový dům, architekti usilovali o odlišení bydlení od běžného městského. Využili otevřených prostorů, překvapujících cest a dialogu s přírodou, kopci a jezerem.

Byla zde projevena snaha snížit celkový dopad stavby na parcelu, aby architektura nebyla tak invazivní vůči místu. Jedná se o krajinný vzhled, který je elegantně vybalancován.

Zahrada u domu byla záměrně navržena divočejší. Z důvodu minimalizace potřebné údržby, ale také kvůli kontextu místa.

Terén pozemku byl rozdělen do tří úrovní. Na nejvyšší je umístěna hlavní stavba, je tak docíleno nejlepších výhledů. Na druhém stupni pak stojí bungalov.

Hlavní dům je dvoupodlažní. V přízemí se nachází hlavní hala, plně otevřena na terasu, dále kuchyň a servisní pokoje. V poschodí se nachází zbylé tři ložnice.