Staré kamenné vinařství proměnili v moderní domov

Pavla Kubu
13. Březen 2017

Staré kamenné vinařství bylo tvořeno dvěma budovami spojenými do jednoho domu. V průběhu let sloužilo k velmi bohulibým účelům: vyráběla se zde šunka, víno i další alkoholické nápoje. Také se využívalo jako stodola k ustájení zvířat a skladování slámy. Dvojice španělských architektů skloubila úctu k tradiční architektuře s moderními prvky a proměnila staré stavení v pohodlné a komfortní bydlení.


Autor: Cubus, Taller d’Arquitectura

Lokalita: Doade - Ribeira Sacra, Španělsko


Autoři projektu především nechtěli porušit místní architektonickou rovnováhu kamenných budov, mezi kterými divoce roste tráva. Proto se drželi původního půdorysu stavby tak, aby nenarušili léty zaběhnutý řád. Stavení ctí tradiční místní hodnoty jako jsou kamenné zdivo a minimum oken, avšak současně využívá zcela moderní prvky. Tato kombinace dodává domu jeho zcela specifickou tvář.

 

Rozdělení domu na dvě propojené budovy zůstalo zachováno a zůstávají prakticky beze změny: dvoupodlažní stodola a přízemní stavení, které dříve sloužilo mimo jiné jako vinný sklep. Obě části svým západním průčelím tvoří jakousi hradbu od blízké komunikace, východním směrem se pak dům otevírá do volné krajiny.

 

Autoři v maximální možné míře využili místní materiály získané z původního starého domu. Vytvořili z něho kamenný plášť domu i břidlicovou střechu. Nové využití se v interiéru i exteriéru našlo také pro staré dřevo. Detaily stavby a začlenění nových prvků bylo řešeno v souladu se znalostí zdejších tradičních stavebních technik.

 

Interiér je řešen minimalisticky jednoduše. Převládají přírodní materiály a bílá barva, která odlehčuje masivně působící kamenné zdi. I přes minimum oken se díky velkým prosklenným plochám podařilo velmi dobře propojit interiér s exteriérem a tak nabídnout obyvatelům domu krásné výhledy do okolní krajiny.