Soulad s okolím znamená respekt ke krajině

Dita Pfeferová
18. Červenec 2015

Respekt k místnímu stavitelství, vesnickým siluetám i rázu okolní krajiny. Tyto požadavky se snaží dodržet stále více a více architektů. V blízkém či vzdálenější okolí vesnic tak vznikají moderní rodinné domy, které respektují tradiční hodnoty. Jedním takovým je i dům v Deštné v Orlických horách, navržený ateliérem Architekti.in.

 

Ač splňuje nároky a formy místního stavitelství, zároveň následuje i požadavky na moderní bydlení včetně těch estetických i funkčních.

 

Podélný dům se sedlovou střechou je sice formy klasické, je ale zároveň řešen novými, soudobými prvky. Stavba samotného domu je doplněna o přístavek garáže a o přístřešek plnící funkci lodžie, tedy příjemného přechodu z interiéru do exteriéru. Objemy přístavků jsou od domu odlišeny pomocí materiálu, přičemž dřevěné obložení domu samotného mu umožňuje nenásilné splynutí s okolní krajinou.

 

Odvážným a při pohledu na dům výrazným prvkem je vsazení oken do hmoty objektu. Mimo nepravidelná okna v obou štítech jsou unikátní i okna střešní. Ty jsou na podélné straně domu vsazená přes okap, kopírují tak lom mezi stěnou a střechou. Všechny tyto prvky tak daly vzniknout půvabnému netradičnímu tradičnímu domu.