Škola plná energie

Zuzana Kysučanová
25. Červenec 2017

Architekt:                  Ondřej Tuček

Adresa:                     Revoluční 903, Hovorčovice

Projekt:                     2014

Realizace:                 10/2014 – 09/2015

Zastavěná plocha:   373 m2


Krásná rekonstrukce jedné části budovy, která dříve sloužila jako škola, poté byla ponechána svému vlastnímu osudu a stala se tak výzvou pro architekta Ondřeje Tučka. Celý koncept byl pojat velice originálně, proto byla součástí projektu i nová přístavba. Nyní slouží opět jako škola pro 1. stupeň, je vybavena jídelnou s přípravnou, družinou, knihovnou, šatnami, kabinety, sociálním zázemím a 5 kmenovými učebnami.

Původní budova byla zcela zrekonstruována včetně sedlové střešní konstrukce, kde došlo ke zvýšení podkroví a zastřešení plechovou krytinou. Úpravy stropní konstrukce posílily statistické namáhání. Na západní a severní straně došlo k přeformátování okenních otvorů, aby byly nové prostory dostatečně osvětleny. Poslední překážkou bylo řešení izolací spodní stavby, kvůli vzlínání vlhkosti.

Nová přístavba vzniká jako kontrastní ke stávající zrekonstruované stavbě. Zajímavostí této části je plochá střešní konstrukce, venkovní fasáda z obkladů z cihelných pásků a nekonvenčnost okenních otvorů dodává objektu rozmanitost a nejednotvárnost.

Hlavní vchod je pouze jeden a je ukryt „ve spáře“ propojující obě dvě budovy a doslova je „sešívá“ v jeden objekt. Za dveřmi se nachází hala s výtahem a schodišťovým prostorem, který se skládá z původního schodiště, jen originální zábradlí bylo nahrazeno kovovým s dřevěným madlem.

Jelikož je to škola pro 1. stupeň, architekt zakomponoval do průhledu z 2. NP provazovou síť. Žáci zde mohou za pomoci kantorů zavěsit jejich výtvory a vystavit tak svá díla. Vzniká tím kreativní zóna a malá galerie, jež je osvětlována přirozeným světlem ze střešního světlíku.

Jídelna a její provozovna jsou v přízemní části atria, která má svůj vlastní vchod v zadní části. Důvodem je možnost využití tohoto prostoru pro konání mimo školních akcí obce. Dále je zde zázemí pro šatny, sociální zařízení a družina pro děti.

Čtyři učebny se nachází ve 2. NP atria, jež je vybaveno sociálním zařízením. Pro snazší rozpoznání toalet jsou chlapecké záchody zelené a dívčí žluté. Třídy jsou také barevné a hravé. Každá ze tříd má jiný barevný odstín lavic a dveří. Vzniká zde příjemná atmosféra, kde půjde učení jako po másle.

Poslední třída je umístěna ve 3. NP, kde je i knihovna, sociální zařízení, sklady, zázemí pro personál a kotelna pro celý objekt. Chodba ke sborovně je vybavena společnou kuchyňskou linkou a chodba k ředitelně je plná vestavěných skříní na školní pomůcky.

Důvodem, co dělá tuto školu netradiční, je rozmístění tříd. Nemají klasiky uspořádané lavice, naopak jsou originálně rozprostřené v místnosti. Dále měnící se tvar oken, rozráží tradiční styl školních budov. Nejvíce ale zaujímají svou pozici barevné tóny, které vytváří designovou stavbu. Celým objektem proudí pozitivní energie a sálá z něho teplo a klid.