Průhledné, monolitické bydlení

Ondřej Bělica
19. Srpen 2015

"Kompaktní bytový design byl zhmotněn jako betonový hranol , který svou orientací nabízí nepřerušovaný výhled do krajiny. Navíc architektura reaguje a respektuje ráz místního přírodního terénu. A to tím, že celá budova je postavena na sloupech a vznáší se tak nad původní zeminou."
                                                                                                                                                   3.4 Arquitectura


Studio 3.4 Arquitectura navrhlo minimalistický betonový dům na okraji hlavního města Brasilia. Jeho hlavním rysem je podlouhlá hmota postavena nad lichoběžníkovém půdorysem. Koncept tohoto bydlení tvoří železobetonová krusta, která ochraňuje vsunuté, vnitřní obytné jádro. Díky otevření podélných stran poskytuje obydlí nádherný panoramatický výhled na okolní krajinu, a to z každé místnosti. Vzhledem k teplému klimatu, architekti navrhli nosnou konstrukci, která funguje zároveň jako plášť budovy, tak aby byla schopna regulovat teplo přirozeně. A to díky zvolenému materiálu, betonu.

Betonový hranol je citlivě usazen v krajině a pomyslně tak propojuje oblohu se zemí. Hlavní vstup se nachází ve zlatém řezu k celkové hmotě. Vnitřní obytná struktura je z čelní strany malinko pootočená a vytváří tak krytou terasu přístupnou z ložnice manželů. Dominantní schoditě přímo nabádá ke vstupu a navíc je po sochařské stránce perfektně zvládnuté.

Dům svým otevřením připomíná monumentální kukátko, které je součástí nekonečného výhledu na siluetu protějšího pohoří. Je také mohutným orámováním aktu lidského bydlení.

Zadní strana domu je propojena z exteriérem podlouhlým schodištěm, které vede na soukromé nádvoří. To je koncipováno jako zpevněná betonová plocha doplněna designovým monolitickým mobiliářem. Toto místo se tak stává multifunkčním a odolným vůči rozmarům přírody.

Interiér je doslova průhledný! Otevření do svého okolí je jednou z největších kouzel tohoto projektu. Veškeré vnitřní příčky jsou postaveny příčně k hlavní ose domu. Umožňují tak nerušený průhled celou strukturou, a zároveň funkčně oddělují jednotlivé zóny a pokoje.  Díky tomu probíhá komunikace po obvodu interiéru a není zde potřeba dveří ani jiných bariér.