Pražský dům v objetí stromů

Lukáš Pika
11. Září 2017

V souladu s přírodou. Ano, přesně tohle rčení je hlavním mottem architektonického studia VLLNNA, které se zabývá návrhem a stavbou domů situovaných tak, aby byly zcela v souladu s přírodou. Stejným způsobem byla navržena stavba moderního charakteru, nacházející se v Praze Lipence, která jak po estetické stránce, tak i po té ekologické zapadá do přirozeného rázu krajiny. Žádný otravný hluk velkoměsta či jakékoliv jiné rušivé elementy zde nečekejte, pouze zvuky zvířat přirozeně žijících ve volné přírodě.

 

Výhodou domu toho typu je především rychlost s jakou je postaven. Je to takřka neuvěřitelné, ale hrubá výstavba trvá cca. jen 3 měsíce. Stavební proces probíhá velice rychle a to především díky materiálům, které jsou ke stavbě použity. Celá stavba je položena na zemních vrutech, jejichž předností je možnost jednoduché založení stavby a to i v mírném svahu. Tento druh základů navíc naprosto dokonale izoluje stavbu od nežádoucí zemní vlhkosti

 

Celkový základ hrubé stavby včetně podlah a stropů je tvořen systémovými izolačními panely K- Kontrol společnosti Czechpan. Předností tohoto systému je rychlost provedení s vysokou kvalitou.

 

Ze 3 možných druhů obkladových materiálů pro stavbu tohoto typu, zvolil majitel variantu svislých latí z modřínového dřeva, které bylo nutno opatřit impregnací.

 

Velká dřevěná eurookna SLAVONA s trojskly zajišťují velkou úsporu energií v zimních měsících a krom toho vpouští do místností více světla.

 

Střecha pokryta stabilní UV folií, je v tomhle případě osázená extenzivní zelení, která zpomaluje odtok dešťové vody a zároveň má na svědomí kvalitnější tepelnou bilanci domu. Zastřešení je rovného typu, což zaručuje sníženou energetickou náročnost, protože není nutno vytápět či ochlazovat zbytečně velké prostory. Zatížení střechy sněhem je přenášeno rovnoměrně a její údržba je snadná. 

 

Stavba není takřka vůbec laděná dekorativními prvky, což není vůbec na škodu. Právě naopak. Dům se tímto dostává do přímé symbiózy s okolním prostředím. Zahrada se pyšní svou variabilitou lesního porostu a zeleně, které vzbuzují pocit nahraditelného klidu. Stromy jsou zde zastoupeny širokou škálou druhů a to od jabloní až po stříbrný smrček.