Nadčasové bydlení v rezavém plášti

Magdaléna Nečasová
15. Říjen 2015

Jedna z rezidenčních čtvrtí v Tokiu se čerstvě pyšní novou budovou od studia Sugawaradaisuke, která se vyznačuje velmi netradičním vzhledem i působením. "Transustainable house" se snaží svojí funkcí splnit hned několik bodů, které by měly zvýšit úroveň městkého bydlení.  Těchto několik základních principů představuje nové řešení udržitelné a nadčasové architektury, která elegantně propojuje život vevnitř i vně budovy, kde interiér zpracovává život obyvatelů a exteriér reaguje na životy kolemjdoucích.

1. Minimální bytová zástavba


V Tokiu je víc než typické, že je dům postaven na opravdu malé parcele. Z tohoto důvodu, aby se maximalizovala omezovaná plocha k bydlení, je velmi často rozšiřován obytný prostor jak uvnitř, tak vně budovy, což převádí tento druh bydlení do nové kategorie s odlišnými vlastnostmi.

 

Soukromé pokoje jsou umístěny v diagonální rovině, zatímco společné prostory vyplňují místo mezi nimi. Skrytá část budovy zapadá do kontextu vilové čtvrti a rozšiřuje prostorové působení celého objektu, kde jsou částečně průhlednými stěnami vymezeny hranice pozemku. 

2. Různé životní styly


V dnešním světě je stěhování mezi městy v průběhu života velmi typické. Tento kočovný styl vede k diverzifikaci rodinné struktury a vztahů mezi různými členy rodiny nebo spolubydlícími. Skupina soukromých pokojů a společných prostor v této rezidenci reaguje právě na tento problém také tím, že nabízí volné uspořádání prostorů.


V současné době v Japonsku existuje asi 50.000 samostatně stojících domů. Pokud by se tato metoda společného bydlení a života v komunitě aplikovala alespoň na část z nich, mohla by se stát velkým přínosem pro časté problémy s nedostatkem obytných prostorů.  

3. Neustále aktualizovaný obraz města


Architektura nemůže existovat bez udání vlivu na okolní prostředí. Tento projekt zkoumá možnost zachování jedinečného vzhledu v souvislosti se silnou vazbou na kontext okolní ulice. Struktura sousedství je složena a upravována každou novou budovou. Je tedy potřeba zajistit, že nebude ráz ulice příliš narušen. 


Pro tento dům je velmi charakteristická úprava vnějšího povrchu z unikátní železné práškové omítky. Vystaven dešti, větru, slunečnímu záření a zvětrávání - rezavý materiál povrchu každým dnem pracuje a utváří historii budovy v průběhu času. Architektonický vzhled není navržený architektem, ale je definován skutečným chováním přírodních jevů. 

4. Umělá teplota prostředí


Vysoká teplota prostředí v městských oblastech vybízí k jednoduché volbě mezi umělým a řízeným vnitřním větráním a tím přirozeným venkovním. Tento dům nabízí 4 typy klimatizace - vysoce kontrolovanou vnitřní, středně řízené krytou, venkovní a přirozené venkovní. Tyto 4 přístupy vytváří bezpočet tepelných podmínek, které jsou velmi vítané během velkých klimatických změn v průběhu sezóny