Jednoduchý dům je příjemným vyvážením seriálových novostaveb

Pavla Kubu
11. Únor 2018

Rodinný dům se nachází na pozemku uvnitř obce s původně zemědělskou funkcí. Jeho charakter definovaný sousedstvím velkorysých hospodářských dvorů a zemědělskou činností se ale již zcela vytratil. „Blízké přírodní koupaliště, nedávno ještě hojně užívané, nyní za účasti lokálních úřadů neprůhledně zprivatizované a devastované, je přiléhavým vnějším obrazem současného vnitřního,“ zmiňuje se autor projektu - architekt Pavel Plánička z ateliéru 3+1 architekti.

Ačkoliv se nachází uvnitř obce, má pozemek zcela specifickou atmosféru. "Překročením hrany pozemku vstupujeme do země za zrcadlem, mdlý charakter okolí se náhle proměňuje. Jsou tu dva mohutné stromy na ose v čele zahrady, blízká měkká a otevřená krajina a vzdálené horizonty.“

Architekti se návrhem pokusili vnést do otevřené plochy pozemku podrobnější hiearchii, logickou uvnitř i vně. Na úzký vjezd umístěný v nepříznivé poloze stoupající levotočivé zatáčky přilehlé obecní komunikace navazuje dlážděná plocha a dřevěný přístřešek – směrem do ulice otevřené parkovací stání a směrem do zahrady dřevník a sklad/kůlna.

 

Mezi kůlnou a dvorem vznikl malý kamenný dvorek, který slouží k příjemnému posezení na zápraží v letním podvečerním slunci.

Samotný dům je svým výrazem směrem k ulici a obci konzervativní. "Považujeme to za nutné vyvážení fantazie seriálových novostaveb a rekonstrukcí v bezprostředním okolí" vysvětluje architekt.

Východním směrem se dům stává nízkým pavilonem, který je propojen s krytou terasou a se zahradou velkou prosklenou stěnou. Za domem je založen malý ovocný sad.

Charakteristickým prvkem interiéru je již zmiňovaná prosklená stěna, která nabízí krásný výhled do otevřené krajiny. Zároveň podtrhuje prostornost a otevřenost celé společenské zóny. V případě potřeby lze zatáhnout závěsy a uzavřít vnitřní prostory případným pohledům zvenčí.