Dům, který zapadá do rázu krajiny

Magdaléna Nečasová
26. Červenec 2017

Northwest harbor. Oblast sladkovodních mokřad a přílivového ústí pouhých šest stop nad mořem, kde každý dům vyžaduje mimořádnou pozornost vztahujícím se k otázkám ohledně životního prostředí a kde místní zónování striktně definuje spoustu všemožných kritérií  pro jakoukoliv stavební zástavbu. Základní parametry domu jsou proto většinou už předem stanovené.

1900 čtverečních stop v půdoryse a vyvýšení budovy o osm stop nad zemí. Tyto dvě hodnoty upřesňují stavařské informace o stavbě studia Bates Masi Architects. Prostory a hmotové uspořádání celé této budovy jsou založeny na funkčním principu nového a inovativního konstrukčního systému, který celému objektu přináší velké množství světla i čistého vzduchu.

Většina staveb nacházejících se na nábřeží využívá ke svému založení různé druhy pilot, které zpevňují nestálé podloží a vytváří tak umělou základní rovinu, kde je možné dům postavit. V tomto projektu jsou tyto konstrukční prvky v principu zachovány. 16 laminovaných pilot podél obvodových zdí, vymezují vnější prostor pro každou ze tří ložnic a usnadňují kontinuální přechod travnatého terénu ze země na střechu. Vytvořené mezery mezi těmito pilotami domu plní "užitkové" funkce. Jsou využívány především jako skříň, stůl, prádelna, spíž nebo sprchový kout.

Prostor mezi pilotami, pod budovou, vytváří velké plochy s širokým možným využitím. Aniž by to na první pohled bylo zřejmé, tyto otevřené plochy významně zvyšují hodnotu domu tím, že zlepšují životní prostředí - snižují možnost jeho znehodnocení. Výhod je hned několik. Vnitřní prostory včetně garáže, svádějí dešťovou vodu ze střešního pláště k zemi přes integrální svody zavedené do schránky budovy. Celá budova větrá odsáváním vzduchu z domu jeho středem, což zajišťuje pravidelnou výměnu čerstvého vzduchu a zlepšení kvality vnitřního ovzduší.
Další raritou jsou vyčnívající piloty, které slouží jako nosiče pro geotermální čerpadla, jež využívají hojnost podzemní vody na topení a chlazení domu. 

Uznejte však sami, že výhled na krajinu a celý koncept domu je opravdu unikátní. Málokdy je budova v takové souhře s venkovním prostředím.