Architektura v naprostém souznění s okolní přírodou

Laura Kučerová
3. Prosinec 2018

      Projektu s názvem Ultra Ruin dal vzniknout významný finský architekt, spisovatel a profesor Marco Casagrande. Stavba se nachází na ostrově Taiwan v Asii a byla přeměněna ze zříceniny bývalého statku v místo, kde se setkává terasová farma s džunglí. Novodobý koncept vychází z původních materiálů – červených cihel a taktéž otevřené formy. Autor zde instinktivně reaguje na přítomnost divočiny, původní ruiny a podmínkách daného prostředí.

 

      Objekt na nás působí jako komplex multifunkčních místností. Nelze říci, kde začíná a končí hranice interiéru a exteriéru. Tato kontinuita je plně flexibilní – atmosféra zeleně prostupuje dovnitř. Ale i lidský faktor zasahuje částečně do okolí. Jedná se o jakousi souhru dvou činitelů – člověka a přírody.

 

      Ultra Ruin vznikla spíše na základě „organické náhody“ než na základě přesného průmyslového řízení. Prvek náhody zde sehrál důležitou roli. Tato úloha byla dokonce postavena nad architektonický dozor, který byl uvolněn z toho důvodu, aby si džungle sama řekla, co zde vyžaduje a jak by měl tento prostor fungovat. Dohled na samotný přírodní proces byl ale stejně významný, neboť odborníci se tak mohli poučit, pochopit samotnou dynamiku děje a z něj pak dále vycházet. Protože přítomnost člověka je klíčem pro veškeré umění.

 

      Stavba vzniká v úzké spolupráci architekta a klienta již od roku 2009. Tento stále trvající dialog mezi projektantem a zákazníkem započal prvotní myšlenkou vytvořit stůl, u kterého by si mohli promluvit. Postupně se začaly požadavky nabalovat, až daly vzniknout současnému tvarosloví. To ale není finální verze. Pořád se jedná o jakousi otevřenou podobu, která se stále utváří.