Vila u vltavy I

Hmota vily je navržena jako abstraktní krychle z monolitického betonu, který byl obložen tmavými lícovkami. Základní objem je zvnějšku tvarován „vybíráním“ nebo naopak „přidáváním“ dalších objemů. Pozemek leží ve vilové čtvrti blízko centra Českých Budějovic, hmota a objem domu odpovídají okolní zástavbě solitérních vil z první republiky. Západní část pozemku je částečně nebo zcela v místě zavezeného původního koryta Vltavy, novostavba je proto osazena na severovýchodní nároží původního domu. Hmota vily je navržena jako abstraktní krychle z monolitického betonu, který byl obložen tmavými lícovkami. Základní objem je zvnějšku tvarován „vybíráním“ nebo naopak „přidáváním“ dalších objemů. Základním motivem je velký otvor do jižní fasády, do kterého jsou orientovány téměř všechny obytné a pobytové prostory – obývací pokoj v patře, terasa v druhém patře a do ní ložnice, v přízemí prosklený strop bazénu. Druhotně otvor osvětluje také jídelnu, ložnice a částečně pracovnu. Podobným prvkem, ale menšího měřítka, je zářez vedený jako světlík přes střechu přecházející v prosklení na severní fasádu. Dalším motivem je přidávání menších objemů k lícům fasád – arkýř na západní fasádě a zádveří. V kontrastu s tmavým povrchem obvodových stěn jsou barevné plochy v interiéru tvořené jednak přírodní barvou povrchů, nebo barevnými nátěry. Tyto barevné plochy jsou navrženy tak, aby se projevovaly skrze otvory ve fasádách na vnějšku stavby. Vnitřní uspořádání stavby je navrženo na základě požadavku investora jako prostorově rozmanitá struktura tzv. raumlan. Ta vzniká na základě jednoduchého dispozičního schématu asymetricky umístěného kříže do půdorysu čtverce. Ramena tohoto kříže (stěny) jsou uzavírána nebo naopak otevírána, čímž se zavírají, nebo propojují jednotlivé prostory. Další rozměr práce s prostorem je ve vertikálním směru. Trakt zázemí má vložené patro mezaninu, které se v obytném traktu projevuje uvolněním výšky umocněné výškovými rozdíly v podlaze mezi obývákem a jídelnou.

Více info
Méně info

Další fotky v projektu Vila u vltavy I (18 fotek):